Materské mlieko podporuje vývin mozgu a imunitu dieťaťa

materské mliekoMaterské mlieko je jedinečná tekutina, ktorá napĺňa nutričné potreby novorodenca a podporuje jeho prežitie a zdravý vývin.

Obsahuje stovky až tisícky bioaktívnych molekúl, ktoré chránia dieťa pred infekciami, zápalmi, prispievajú k dozrievaniu jeho imunitného systému, správnemu vývinu orgánov vrátane mozgu, tráviacej sústavy a zdravému osídleniu mikróbami.

Bioaktívne látky v potrave sú také, ktoré ovplyvňujú rôznymi mechanizmami biologické procesy v našom tele, sú dôležité pre správnu funkciu organizmu a naše zdravie.

Zloženie materského mlieka

Materské mlieko obsahuje 87% vody, 3,8% tuku, 1% bielkovín a 7% laktózy. Zloženie materského mlieka je pozoruhodne dynamické – mení sa od kolostra až po zrelé mlieko, s dennou dobou, medzi dojčeniami aj medzi jednotlivými dojčiacimi mamičkami.

Materské mlieko obsahuje dve veľké skupiny látok:

 • zložky s nutričnou hodnotou (tzv. makronutrienty), ktoré sú zdrojom energie – sem patria bielkoviny, tuky a sacharidy.
 • zložky ne-nutričnej povahy, ktoré nie sú zdrojom energie, ale sú dôležité pre zdravý vývin jedinca. Patria sem napr. vitamíny, minerály, hormóny, tráviace enzýmy či bunky imunitného systému.

Ako sa mení zloženie materského mlieka

Zloženie materského mlieka je dynamické a mení sa v čase. Matka príroda to zariadila tak, že mlieko vždy  presne zodpovedá potrebám rastúceho dieťaťa (1).

PREDNÉ A ZADNÉ MLIEKO

Typickým príkladom tejto dokonalosti je porovnanie predného a zadného mlieka. Počas dojčenia sa najprv uvoľňuje tzv. predné mlieko, ktoré je redšie a má vyšší obsah laktózy. Toto mlieko slúži najmä na uhasenie smädu. A až po ňom nasleduje zadné mlieko, ktoré je krémovejšie, má vyšší obsah tuku a dieťa zasýti.

No nie je príroda úžasná?

Materské mlieko a makronutrienty

Zastúpenie bielkovín, tukov a cukrov v materskom mlieku je rozdielne medzi matkami a mení sa aj počas doby laktácie.

Je však pozoruhodné, že pokiaľ ide o esenciálne (nevyhnutné) živiny, zloženie materského mlieka takmer vždy zodpovedá vývojovej fáze a potrebám dieťaťa a to aj v prípade, že sa matka nestravuje adekvátne (2).

Inými slovami, zloženie materského mlieka bude podľa možností vždy čo najlepšie aj keď je to na úkor nášho vlastného zdravia. O dôvod viac, prečo sa stravovať správne a neskončiť po ukončení dojčenia s podlomeným zdravím!

Bielkoviny materského mlieka sú dôležité pre imunitu

Ľudské mlieko obsahuje 2 typy bielkovín: 1) srvátkové bielkoviny a 2) kazeíny. Kazeíny sa v žalúdku zrážajú a  vytvárajú hrudky. Z uvedeného dôvodu sa trávia ťažšie a pomalšie. Predstavujú dlhodobejší zdroj energie. Naopak, srvátka zostáva tekutá a lepšie sa trávi. Rýchlejšie prejde tráviacim traktom a predstavuje okamžitý zdroj energie.

Približne 60-80% bielkovín materského mlieka tvorí dobre stráviteľná srvátka a len 40% kazeíny (v neskorších fázach dojčenia sa pomer srvátky a kazeínov mení na 50/50). Tento pomer je veľmi dôležitý pre rýchle a ľahké trávenie materského mlieka.

Pre porovnanie –  kravské mlieko obsahuje len 18% srvátky, a preto je pre dieťa ťažko stráviteľné. Podobne aj umelé mlieka (tzv. formuly) majú vyšší podiel kazeínu, čo môže niektorým bábätkám spôsobovať tráviace problémy.

Význam bielkovín materského mlieka

Bielkoviny sa po konzumácii v tráviacom trakte štiepia na svoje zložky – aminokyseliny, ktoré sa vstrebávajú v čreve a telo ich následne využije.

Význam bielkovín v materskom mlieku je však oveľa väčší! Majú aj bioaktívne funkcie t.j. zúčastňujú sa a ovplyvňujú nespočetné množstvo biologických procesov dieťaťa. Nižšie je uvedený zoznam niektorých bielkovín materského mlieka a ich prínos:

 • Laktoferín – tento proteín v organizme viaže a prepravuje železo. Je prospešný pri anémii. Je dôležitý pre imunitu, pretože potláča rast potenciálne škodlivých baktérií závislých na železe (napr. kvasinky a koliformné baktérie), čím chráni dieťa pred infekciami.
 • Lyzozým – enzým, ktorý chráni dieťa pred bakteriálnymi infekciami. Je účinný najmä voči Gram-pozitívnym baktériám ako sú bacily a streptokoky.
 • Alfa-laktalbumín –  je potrebný pre tvorbu laktózy a väzbu minerálov vápnika a zinku
 • Kazeín – asistuje pri tvorbe komplexov s vápnikom a fosforom
 • Rastové faktory – tieto bielkoviny majú množstvo účinkov na tráviaci trakt, cievny, nervový a endokrinný systém dieťaťa. Sú dôležité napr.
  • pre vývoj a dozrievanie tráviaceho traktu či opravy črevnej sliznice
  • rast tkanív, reguláciu cievneho systému
  • ako hormóny regulujúce metabolizmus a pod.
 • Imunologické faktory – materské mlieko obsahuje aj bielkoviny imunitného systému, ktoré chránia dieťa pred infekciami, pôsobia protizápalovo, ako prevencia alergických ochorení atď.

Tuky v materskom mlieku sú dôležité pre vývoj mozgu

Tuky sú najdôležitejšou zložkou materského mlieka. Dávajú mlieku jeho chuť a vôňu. Predstavujú hlavný zdroj kalórií, sú potrebné pre vstrebávanie vitamínov rozpustných v tukov a pre vývin centrálneho nervového systému (CNS) dieťaťa.

Tuky sú dôležitým zdrojom tzv. polynenasýtených mastných kyselín s dlhým reťazcom (DHA, EPA, kyselina arachidónová). Tieto esenciálne mastné kyseliny sú potrebné napr. na reguláciu rastu, imunitné funkcie, videnie a vývoj kognitívnych (vnímanie, učenie, pamäť, pozornosť, predstavivosť, myslenie) a motorických funkcií mozgu.

V treťom trimestri tehotenstva a v novorodeneckom období dochádza k intenzívnej tvorbe mozgového tkaniva a vývinu mozgu. Mastné kyseliny, zohrávajúce úlohu v týchto procesoch, sú prenášané z matky na dieťa cez placentu v poslednom trimestri a po pôrode práve prostredníctvom materského mlieka.

Materské mlieko a vitamíny

S výnimkou vitamínov D a K obsahuje materské mlieko všetky ostatné potrebné vitamíny. Ich obsah však závisí predovšetkým od diéty dojčiacej mamičky, ktorá nie je vždy optimálna.

materské mlieko a strava

Vitamín K je potrebný v procese zrážania krvi. Jeho prenos z placenty na plod je však počas tehotenstva nedostatočný, a preto majú novorodenci často extrémne nízku koncentráciu vitamínu K. Bez ohľadu na stravu dojčiacej mamičky je obsah vitamínu K v materskom mlieku nedostatočný, a preto sa ako prevencia krvácavej choroby odporúča jeho dopĺňanie po pôrode.

Materské mlieko obsahuje aj nedostatok vitamínu D. Tento vitamín zohráva rozhodujúcu úlohu v množstve fyziologických funkcií – reguluje metabolizmus vápnika a fosforu, je potrebný pre mineralizáciu kostí a správne fungovanie svalov. Jeho nedostatok sa dáva do súvisu aj s ochoreniami ako je cukrovka, autoimunitné, kardiovaskulárne choroby, niektoré typy rakoviny či zvýšená náchylnosť k infekciám (3).

Zásoby vitamínu D sa vyčerpajú cca do 8 týždňov po pôrode, a preto sa odporúča podávať novorodencom vitamín D vo forme kvapiek. Dôležitú úlohu zohráva aj pobyt na slnku, keďže až 90% vitamínu D sa tvorí v koži účinkom UV žiarenia.

Sacharidy materského mlieka

Hlavným cukrom v materskom mlieku je disacharid laktóza. Laktóza napomáha vstrebávaniu vápnika a ďalších minerálov. Na rozdiel od tuku, jej obsah je počas laktácie takmer nemenný.

Ďalej sú v materskom mlieku prítomné rôzne oligosacharidy, ktoré fungujú ako „prebiotiká“ t.j. podporujú v čreve kojenca rast zdraviu prospešných (probiotických) baktérií.

materské mlieko - elumababy.sk

Materské mlieko je pre dieťa to najlepšie.

Materské mlieko je pre dieťa najlepším zdrojom potravy. Existujú rozsiahle vedecké dôkazy o tom, že mlieko obsahuje množstvo bioaktívnych látok, ktoré ovplyvňujú funkciu tráviaceho traktu dieťaťa, jeho imunitný systém a vývin mozgu.

Nedávne výskumy však priniesli aj niečo prekvapujúce… Zdá sa, že význam materského mlieka môže byť ešte oveľa väčší, ako sme pôvodne predpokladali. Ukazuje sa totiž, že materské mlieko znižuje aj riziko vzniku rôznych metabolických porúch v neskoršom veku, ako je obezita či cukrovka II. typu.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča výlučné dojčenie počas prvých 6 mesiacov. Samozrejme, za istých okolností nie je dojčenie možné či postačujúce. Rozhodnutie dojčiť je vysoko osobná voľba a často do toho vstupuje mnoho rôznych faktorov. Štatistiky ukazujú veľmi smutný fakt, a to, že v celosvetovom meradle je dojčených len 38% novorodencov (4).

Spread the love
Komentáre